ŠAVŠ Studie 2019

V bilanci zahraničního obchodu s motorovými vozidly k dopravě zboží (ná- kladními vozidly) je ČR dlouhodobě deficitní. V roce 2018 se do ČR dovezly nákladní vozy v hodnotě 19 mld. Kč a vyvezly vozy za 3 mld. Kč. Obr. 2.28: Zahraniční obchod s motorovými vozidly k dopravě zboží (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7821 Naopak v kategorii osobních motorových vozidel pro veřejnou dopravu je čes- ká bilance pozitivní. V roce 2018 se vyvezly z ČR vozy (autobusy) za 17 mld. Kč a do- vezla vozidla za 4 mld. Kč.

109

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online