ŠAVŠ Studie 2019

trhů v odvětví, které nebude bez zajímavosti a praktického užitku při odhadování praxe soutěžních orgánů v nadcházejících letech. S tímto cílem je další text rozdělen do dvou samostatných kapitol. První se věnuje vymezení relevantních trhů výroby a dodávek nových automobilů a přináší informaci podstatnou pro fúze, převzetí, jakož i organizaci přímých prodejů jednotlivých výrobců automobilů a nákladních vozů. 13 Druhá kapitola je zaměřena na vymezení relevantních trhů servisu automobilů a náhradních dílů k nim, tedy trhů vertikálně navazujících na trhy výroby a dodávek a s těmito trhy mnoha způ- soby více či méně spojených. Hlavními prameny pro zpracování tohoto textu byla jednak rozhodnutí Evropské komise v soutěžních věcech, 14 výše vzpomenutá pojednání o problematice vymezování relevantního trhu pro soutěžní účely a dále analytické komentáře týkající se problematiky aplikace pravidel ochrany hospodářské soutěže v automobilovém odvětví (Temple Lang, 2011; Desai a Schmidt, 2014; Wenger a Oberhammer, 2015; Wenger a Oberhammer a Berger, 2016; Wenger a Oberhammer a Berger , 2018; Vogel a Vogel 2018). 5.1 Trhy výroby a dodávek automobilů Které značky a typy aut zvažuje zákazník jako reálné alternativy při koupi nového osobního vozu, a tedy vůči komu se konkurenčně vymezuje ta či ona značka ve své nabíd- ce vozu určité kategorie, je otázkou klíčovou, ale jen zdánlivě snadnou. Snadná odpověď se nabízí jen v případech nápadných rozdílů. Těžko bude někdo tvrdit, že malá lidová vozítka přímo konkurují luxusním limuzínám a jsou spolu proto na stejném relevantním trhu. Při bližším pohledu však není vůbec jasné, nakolik jsou zažité „obchodní třídy“ mini-vozů, malých vozů, aut nižší a vyšší střední kategorie atd., až po luxusní a sportovní vozy, trvalé a zda lze s odkazem na nedávná soutěžní rozhodnutí Komise usuzovat na jejich zachování do budoucna. Neméně pohyblivá je otázka geografických dělítek. Jak rychle postupuje přes-hraniční integrace nabídky a poptávky po autech určité kategorie a nakolik lze hovo- řit o evropském či alespoň nad-regionálním trhu s určitými typy vozů? Evropská komise samozřejmě vymezuje dotčené relevantní trhy „výroby a dodá- vek“ ( manufacture and supply ) z hlediska výrobkového i zeměpisného v každém svém rozhodnutí o fúzi automobilek (případně o zneužití dominantního postavení). Ovšem často přitom uniká jejich konkrétnímu určení s odkazem na to, že výsledky jejího šetření mezi stakeholders jsou nejednoznačné ( inconclusive ) a zejména pak na to, že pro absenci zřejmé hrozby pro hospodářskou soutěž není přesné určení v daném případě nezbytné. Proto ani průzkum rozhodnutí Komise za posledních pět let nemůže vyústit v nějakou 13 Trh výroby a dodávek automobilů není identický s trhem distribuce těchto automobilů. Trh distribuce automobilů Komise dělí na velkoobchodní a maloobchodní prodej, ovšem vzhledem k nabídce více kategorií vozů jedné značky ve stejném distribučním kanále zpravidla nepřistupuje k podrobnějšímu dělení trhu než na prodeje osobních a nákladních aut a prodeje nových a ojetých aut. Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.2832 General Motors/Daewoo Motors z 22. 7. 2002, bod 17, M.7747 PGA/MSA z 16. 10. 2015, body 11-14 a M.8309 Volvo Car Corporation /First Rent a Car z 26. 7. 2017, body 12-17. Toto hrubé členění nevyvolává spory a problémy, proto nebude trhům distribuce automobilů věnována v tomto textu samostatná pozornost. 14 Přehled případů z automobilového odvětví rozhodnutých Evropskou komisí lze nalézt na: http:// ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/cases/decisions.html (navštíveno 1. 4. 2019).

232

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online