ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.1: Vývoj průmyslové produkce (meziroční změny v %, stálé ceny)

Zdroj: ČSÚ Obdobný vývoj potvrzuje i bazické srovnání (rok 2015=100), kdy od roku 2014 dochází ke znatelnému zrychlení vývoje produkce automobilového průmyslu oproti zpracovatelskému průmyslu i HDP ČR.

Obr. 2.2: Vývoj průmyslové produkce – bazický index (průměr roku 2015=100, stálé ceny)

Zdroj: ČSÚ

80

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online