Sborník č. 51

poplatky klesly). „Běžné“ fondy mají zakázáno účtovat poplatky za výkonnost. 7 Proč? Je sice pravda, že podíly na ziscích motivují manažery k lepším výkonům. Jenže to fun- guje pouze napůl. Pokud se fondu daří, manažer je odměněn, pokud se ale nedaří, ma- nažer o nic nepřichází. A pokud fond zaznamená značnou ztrátu, je výhodnější založit nový fond a starého se postupně zbavit. (A to se často děje.) Jenže klienti nesou ztráty v plné výši. Některé fondy proto odměňují manažery podle dlouhodobých výsledků, případně vyplatí bonus,pokud výnos překročí určitou hranici apod. 8 Platy manažerů jsou (nebo spíše před krizí byly) značně vysoké. 10 nejlépe placených manažerů vydě- lalo v roce 2004 celkem přes 4 mld. USD 9 . 2. Historie Není jasné, kdy a kde vznikl první hedgeový fond. Pravděpodobně se vyvinuly přiro- zeně. Už ve 20. letech 20. století existovala řada fondů, které vykazovaly některé znaky HF (malé uzavřené investiční společnosti pro bohaté investory). Podle WarrenBuffeta byl prvním hedgeovým fondem Graham-NewmanPartnership ze 20. let 20. století. 10 Podle některých zdrojů 11 první HF založil novinář Alfred W. Jones v roce 1949. To není úplně pravda – pokud jde o investiční strategie (hlavně prodej nakrátko), Jones pouze převzal a modernizoval postupy z 20. let. Jako první však použil název „hedge- fund“ a zavedl některé nové prvky, které poté převzalo celé odvětví. 12 Například jako první masivně používal pákový efekt. Aby se vyhnul regulacím, ne- založil běžný „fond,“ ale „general partnership“ – forma podobná české v.o.s. Také ne- účtoval fixní poplatek, ale pouze podíl na zisku. Velkou část kapitálu tvořil Jonesův vlastní majetek. To už jsou znaky moderního HF. Jonesův fond fungoval bez většího zájmu přes 10 let. Až poté novinář Carl Loomis zjistil, že tento fond dosahuje po 10 let téměř dvojnásobného výnosu oproti nejlepší „ běžným“ fondům. Jonesovy vynikající výsledky spustily lavinu zájmu o tento typ investice – během 2 let vzniklo 140 nových HF. 13 I Warren Buffet tehdy krátce řídil malý HF, později ho ale zrušil a přeorientoval se na dlouhodobé akciové investice (jeho současný fond Berkshire Hathaway není HF). Recese 70. let zastihla HF nepřipravené a tento sektor téměř zanikl. V 80. letech se ale situace otočila a nastal nový zlatý věk. Počátkem 90. let bylo možné založit HF s minimálními náklady. Stačilo být dobrým obchodníkem, veškeré technické zázemí

7 Anson (2006) 8 Anson (2006) 9 David Clark, “Lampertis Top-PaidHedgeFundManager in 2004 Survey,” Bloomberg News, May 27, 2005. 10 Currier (2006) 11 např. Anoson (2006)

12 Anson (2006) 13 Anson (2006)

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online