Sborník č. 51

Graf 2: Počet fondů (modrá čára, stupnice vpravo) a celková aktiva v miliardách dolarů ( sloupcový graf, stupnice vlevo). Zdroj: Šinka (2011 )

Graf 3: Struktura trhu HF podle velikosti Zdroj: HedgeFundResearch database, převzato z Lhabitant (2006) Jak už jsem napsal, HF byly označeny za jednoho z viníků krize, budoucnost je pro- to nejistá. První čísla ukazují, že ekonomické ztráty se daří vyrovnávat (už v roce 2010 vydělaly 129 mld. USD) 17 . Jak to bude s pověstí mezi investory i veřejností, o tom můžeme jen spekulovat.

17 PEČENÝ, Zdeněk. Hedgeové fondy vyšly z krize posíleny. E15 [ online]. 2011, 2011-03-03 [cit. 2012- 04-15]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/podilove-fondy/hedgeove - fondy-vysly-z-krize-posi- leny-505437

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online