Sborník č. 51

3. Strategie V následující části se budu věnovat obchodním strategiím HF. V první části podrob- něji rozeberu základní metody používané téměř všemi HF: prodej nakrátko a pákový efekt. Ve druhé části se podrobně podíváme na konkrétní strategie. 3.1 Prodej nakrátko a pákový efekt Krátké prodeje (shortselling) Krátký prodej spočívá v tom, že investor si od makléře (banky, zprostředkovatele…) půjčí cenné papíry, které prodá. Později je znovu koupí, ideálně za nižší cenu. Rozdíl cen si ponechá. Investor vydělává, pokud cena klesá (a prodělává, pokud stoupá). 18 Obchodování na páku (leverage) Obchod na páku je obchod s vypůjčenými penězi nebo pomocí záloh (margin). Fond vloží část vlastních prostředků a zbytek si půjčí. Tím se násobí zisk. Příklad: Fond nakoupí 10 000 barelů ropy po 100 USD. Cena ropy vzroste o 2 USD za barel. Bez páky:

Nákup: 10 000 x 100 = 1 000 000 USD Prodej: 10 000 x 102 = 1 020 000 USD Zisk: 20 000 USD (= 2%) Tentýž obchod s pákou 1:20: Fond vloží 1 000 000 USD a půjčí si 19 000 000 USD. Nákup: 200 000 x 100 USD = 20 000 000 USD Prodej: 200 000 x 102 USD = 20 400 000 USD Zisk: 400 000USD (=40%)

Zisk je tedy 20x vyšší. Totéž samozřejmě platí i pro ztráty. Pokud by v uvedeném případě klesla cena o 5%, ztráta je 100%.Pokud by ceny dále klesaly, hodnota investice je záporná (investor je vyzván, aby peníze doplnil, tzv. margin call). 19 Zatímco běžné (regulované) fondy mohou obchodovat na páku nejvýše 3:1 (tedy zvýšit výnosy o třetinu), HF nejsou omezené a běžně používají páku až 1:10 (tedy zvy- šují výnosy desetinásobně). 20 S vyšší pákou se kvůli vysokému riziku setkáme zřídka. 3.2 Konkrétní strategie Původní HF v 50. letech užívaly v zásadě jednotnou strategii – využívaly krátkých pro- dejů, aby se zajistily proti nepříznivým pohybům trhu. Dnešní HF využívají celou řadu strategií (výčet je příkladmý, fondy využívají různé varianty, jejich kombinace, či strate- gie vlastní). Uvádím anglické názvy, protože jakýkoliv český překlad by byl nepřesný.

18 Elder (1993) 19 Elder (1993) 20 Anson (2006)

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online