Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

 stěhování 0 velmi důležité až zásadní pro 74% respondentů s VŠ vzděláním, resp. 63% respondentů se základním vzděláním  dopravní prostředky 0 velmi důležité až zásadní pro 74% respondentů s VŠ vzděláním, resp. 54% respondentů se základním vzděláním  osobní doklady 0 velmi důležité až zásadní pro 73% respondentů s VŠ vzděláním, resp. 57% respondentů se základním vzděláním  online volby 0 velmi důležité až zásadní pro 55% respondentů s VŠ vzděláním, resp. 33% respondentů se základním vzděláním V závislosti na věkové kategorii byly zajímavé preference v následujících oblastech:  důchody 0 velmi důležité až zásadní pro 65% respondentů ve věku 45-59 let, resp. 62% respondentů v kategorii 60+ oproti 55% respondentů v kategorii 30-44 let  sociální pomoc 0 velmi důležité až zásadní pro 63% respondentů ve věku 45-59 let, resp. 60% respondentů v kategorii 60+ oproti 56% respondentů v kategorii 18-29 let  děti 0 velmi důležité až zásadní pro 63% respondentů ve věku 18-29 let, resp. 43% respondentů v kategorii 60+  registrace v nezaměstnanosti 0 velmi důležité až zásadní pro 59% respondentů ve věku 18-29 let, resp. 58% respondentů ve věku 45-59 let oproti 36% respondentů v kategorii 60+ V závislosti na pohlaví respondentů byly vysledovány poněkud jiné preference pouze v oblasti open data (preferuje 41% mužů oproti 28% žen) a online legisla- tivy (za důležité až zásadní považuje 51% mužů oproti 44% žen).

25

Made with FlippingBook Publishing Software