Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

0 zveřejňování listin a zpráv

 dotační programy online 0 podání žádosti, tracking rozhodnutí, výsledek, rozporování výsledků  potvrzení manažerské/specifické kvalifikace příslušným úřadem 0 ověření diplomu / odborné způsobilosti apod.  pojistné na sociální zabezpečení 0 online hlášení pracovních neschopností, automatizovaný výpočet dávek, hlášení pracovních úrazů – sdílení důkazů)  zdravotní pojištění 0 automatické vyhledávání zaměstnanců a jejich zdravotních pojišťo- ven z centrálního registru  exekuce a splátkové kalendáře pro osobní bankrot zaměstnanců 0 centralizované online řešení exekucí a jiných obdobných srážek zemzdy  digitální kompetence zaměstnanců 0 bezplatná online školení ICT dovedností ze strany státu  automatizované propojení s Úřadem práce 0 nabídky a poptávky  zaměstnávání cizích státních příslušníků (EU, resp. třetí země) 0 pracovní povolení online Celkové výsledky prezentující důležitost online vyřizování záležitostí týkají- cích se finanční a HR agendy jsou následující: 80% zdravotní pojištění 77% pojistné na sociální zabezpečení

71% automatizace daně z přidané hodnoty 71% předkládání informací finanční správě 66% automatizace daně z příjmů právnických osob 65% digitalizace účetní závěrky 65% automatické ověřování identity obchodních partnerů 57% exekuce a splátkové kalendáře pro osobní bankrot zaměstnanců 56% digitální doklady – faktura formou zápisu digitalizované stopy v systému 54% předkládání informací statistickému úřadu 52% automatizace daně z nemovitých věcí 50% dotační programy online 42% automatizované propojení s Úřadem práce 37% digitální kompetence zaměstnanců 36% zaměstnávání cizích státních příslušníků 25% potvrzení manažerské/specifické kvalifikace příslušným úřadem

34

Made with FlippingBook Publishing Software