Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

V případě odpovědí 6 b) a 6 a) 3.: Uveďte, prosím, z jakých důvodů občanský průkaz s kontaktním elektro- nickým čipem nevlastníte, nebo nemáte elektronický čip aktivován (můžete označit i více možností): 1. Mám ještě starý občanský průkaz a nechci si jej měnit 2. Nepotřebuji ho 3. Nevím o této možnosti 4. Zatím jsem o tom neuvažoval/a 5. V budoucnu si ho plánuji pořídit, zatím mi stačí „tradiční“ občanský průkaz 6. Jeho používání považuji za komplikované/náročné 7. Raději věci vyřizuji osobně na úřadě 8. Obávám se o bezpečnost osobních údajů 9. Nevím, k čemu elektronický občanský průkaz slouží 10. Jiné důvody (uveďte jaké, prosím) ……………………………………………… 7. Znáte výhody elektronického občanského průkazu? 8) Navštívil/a jste webové stránky „Portál veřejné správy“ a využíváte jej k zís- kávání informací? (otevřená data, formuláře pro občany, věstníky apod.) a) Ano, používám portál pravidelně b) Ano, alespoň jednou jsem ho navštívil/a c) Ano, ale nepoužívám ho d) Ne, nikdy jsem jej nenavštívil/a, ale vím, o co jde e) Ne, nevím, o co jde 9) Navštívil/a jste webové stránky „Portál občana“ a požíváte jej? (online da- ňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nahlížení do registrů, žádosti na ČSSZ, bodové hodnocení řidiče apod.) a) Ano, používám Portál občana pravidelně b) Ano, alespoň jednou jsem se přihlásil/a c) Ano, přihlásil/a jsem se, ale nevyužil/a jsem služby, které poskytuje d) Ano, zkoušel/a jsem se přihlásit, ale nešlo to e) Ano, ale nepoužívám ho f) Ne, nikdy jsem jej nenavštívil/a, ale vím, o co jde g) Ne, nevím, k čemu Portál občana slouží V případě odpovědí 9a) a 9b) a 9c) 9.1) Posuďte kvalitu Portálu občana a) Velmi dobrý Prosím vypište …………………

53

Made with FlippingBook Publishing Software