Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 10. Témata představující výlučnou agendu

Umělá inteligence pro Evropu – ÚV ČR

1

1

Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru – ÚV ČR

Digitální daň - krátkodobé opatření – MF

2

Modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem – MF

2

Uniform User Management and Digital Signatures - UUM&DS – Celní správa ČR

2

ePrivacy – MPO

1

Evropský kodex pro elektronické komunikace – MPO

1

1

Jednotná digitální brána – MPO

2 2

Akční plán pro eGovernment na období 2016–2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy (eGAP) – MV

4

Akční plán digitálního vzdělávání – MŠMT

2

Jiná oblast: “”

2

11 4 6 9 8 2 7 1

Zdroj: vlastní výzkum

Velká část zaměstnanců není zapojená do žádné pracovní skupiny s pře- sahem na digitální agendu na různých resortech. Tato situace je typická např. pro Úřad 11, kde 15 zaměstnanců není zapojeno do žádné pracovní skupiny. Na Úřadu 8 naopak převládá zapojení do dvou pracovních skupin, kam je zapoje- no celkem 14 zaměstnanců. Výjimečná situace je na Úřadu 6, kde je jedna osoba zapojena dokonce v 15 (!) pracovních skupinách – je však třeba podotknout, že se jedná o zcela ojedinělou situaci. Celkovou situaci dobře dokládá Obrázek č. 11.

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online