ŠAVŠ Studie 2020

slitin hořčíku nelze tvářet za studena), nízká smyková pevnost, vrubová houževnatost a modul pružnosti (~44 GPa), nízká odolnost proti opotřebení, nízká rychlost difúze při tepelném zpracování a z toho plynoucí dlouhé výdrže na teplotách s nutností umělého stárnutí při vytvrzování, vyšší cena, tečení pod zatížením (creep) při vyšších teplotách (lze vylepšit přidáním skandia nebo gadolinia). Slitiny hořčíku se k výrobě bloku válců používaly například pro motory BMW N52, kde byly použity na vnější (tepelně méně namáhanou) část bloku motoru. Tímto došlo ke zmenšení hmotnosti o 24%. U další generace motorů bylo od tohoto prove- dení ustoupeno. V roce 2002 byl pokus se slitinou hořčíku AMC-SC1 pro výrobu tříválcového motoru automobilu VW Lupo. Blok motoru byl odléván do pískové formy a vážil 14 kg, čímž došlo ke snížení hmotnosti o 25% oproti variantě ze slitiny hliníku.

169

Made with FlippingBook HTML5