ŠAVŠ Studie 2020

BOX 2.: Česká republika je největším výrobcem autobusů na obyvatele V oblasti výroby motorových vozidel vyniká Česko v produkci autobusů, kdy při přepočtu na obyvatele jsme absolutní jedničkou. V roce 2019 činil počet vyrobených autobusů v ČR na 10 000 obyvatel 4,9. Na druhém místě je Polsko, kde na 10 000 obyvatel připadá výroba 1,9 autobusů. Absolutně největším producentem je Čína, která v roce 2019 vyrobila 140,3 tisíc autobusů. Daleko za ní je druhá Indie (44,3 tisíc) a Brazílie (27,7 tisíc). V Česku bylo vyrobeno za rok 2019 celkem 5 217 autobusů. Obr. 1.10: Největší světoví producenti autobusů (2019)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2019) V roce 2019 se v ČR vyrobilo celkem 5 217 autobusů. Obr. 1.11: Výroba autobusů v ČR (kat M2 a M3)

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

19

Made with FlippingBook HTML5