ŠAVŠ Studie 2020

Tab. 1.12: Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty (HPH) automotive na HDP

Stát

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česko 3,5% 3,3% 3,8% 4,0% 3,9% 3,9% 4,5% 4,7% 5,0% 4,9% 4,7% Německo 2,9% 2,4% 3,3% 3,5% 3,6% 3,6% 3,9% 4,0% 4,3% 4,2% - Slovensko 2,7% 1,8% 2,7% 2,7% 2,8% 2,9% 3,6% 3,7% 3,6% 3,2% 3,8% Maďarsko 3,1% 2,5% 3,1% 2,9% 2,6% 3,3% 3,6% 4,0% 4,3% 3,9% 3,7% Rumunsko 2,0% 2,9% 2,6% 3,0% 1,4% 1,5% 1,5% 1,8% 2,4% 2,8% 2,5% Švédsko 1,6% 1,0% 1,7% 1,9% 1,5% 1,5% 1,6% 2,2% 2,3% 2,3% - Slovinsko 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% EU 1,2% 1,0% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% - Polsko 1,2% 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% - Španělsko 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% - Británie 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% - - Itálie 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% - Francie 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Zdroj: data Eurostat; vlastní výpočty 15,8% 17,9% 18,2% 17,4% 17,5% 18,7% 19,3% 20,8% 21,0% 20,7% Německo 13,3% 16,5% 17,5% 17,7% 17,9% 19,1% 19,6% 20,5% 20,7% - Slovensko 11,8% 14,8% 15,1% 15,1% 16,8% 18,5% 18,9% 19,4% 17,9% 20,0% Maďarsko 14,7% 17,0% 15,5% 14,0% 17,4% 18,3% 19,8% 21,5% 19,9% 19,7% Švédsko 7,6% 11,5% 12,8% 11,0% 11,4% 12,3% 16,3% 17,2% 17,4% - Rumunsko 13,8% 11,4% 12,0% 7,2% 7,4% 6,9% 9,2% 11,9% 13,9% 13,2% EU 7,6% 9,3% 9,7% 9,5% 9,8% 10,5% 10,6% 11,2% 11,4% - Británie 4,8% 6,1% 6,0% 6,3% 7,6% 8,6% 8,5% 9,0% - - Polsko 7,0% 7,1% 8,2% 8,1% 8,5% 8,4% 8,4% 8,6% 9,0% - Španělsko 7,4% 7,3% 6,9% 6,5% 7,5% 8,4% 8,8% 8,9% 8,9% - Slovinsko 7,7% 8,4% 8,5% 8,7% 7,9% 8,0% 7,6% 7,4% 7,9% 8,0% Francie 6,1% 7,0% 6,6% 5,9% 5,7% 5,7% 5,8% 5,9% 5,9% 5,7% Itálie 4,3% 4,7% 4,6% 4,1% 4,5% 4,6% 5,0% 5,5% 5,9% - Zdroj: data Eurostat; vlastní výpočty Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na HDP je u stá- tů, kde je tento podíl nejvyšší z celé EU (Česko, Německo a Slovensko), velmi podobný: patrný pokles v roce 2009, stagnace kolem roku 2013 s následným růstem a stagnací v letech 2017 a 2018. Tab. 1.13: Vývoj podílu HPH automotive na HPH zpracovatelského průmyslu (v %) Stát 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Česko

38

Made with FlippingBook HTML5