ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.8: Environmentální aktivity firmy KES Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Odpady: redukce odpadů

ANO ANO

recyklace a znovuužití součástek

zpětný odběr

NE

recyklace produktu

ANO

recyklace baterií – výzkum sustainable waste management zásady cirkulární ekonomiky Produkt: vývoj udržitelných produktů

NE NE NE

NE

kontrola dopadu na ŽP

ANO

dopady v rámci celého životního cyklu

NE NE NE NE

eco-friendly součástky

ekologická řešení stávajících produktů

komunikace udržitelných produktů veřejnosti

Produkce: šetření vodou

NE

šetření energiemi

ANO

využití obnovitelných zdrojů energie

NE NE

snížení emisí CO 2

užití šedé vody

ANO

transformace, zlepšení výroby – ekologie

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

snížení emisí VOC čištění odpadních vod

využití udržitelných materiálů

snížení hluku

cíl – klimatická neutralita provozu Dodavatelské vztahy: udržitelné dodavatelské vztahy dodavatelé TIER 1 certifikovaní

spolupráce na vývoji baterií využití kapacity při dopravě

přesun ze silnic na železnice a moře

obalové hospodářství

ANO

edukace obchodních partnerů v otázce udržitelnosti

NE

152

Made with FlippingBook Annual report maker