ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.46: Sociální aktivity firmy Antolin Bohemia Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Zaměstnanci: rovné příležitosti

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

speciální programy (vzdělávání, rekvalifikace…)

diverzita inkluze

work-life-balance

gender

respekt k lidským právům

prevence zdraví

NE – otrocká a dětská práce

NE – diskriminace

spokojenost zaměstnanců (monitoring)

benefity

péče o zdraví a bezpečnost

Společnost: dárcovství

podpora místní komunity

dopravní bezpečnost COVID-19 – pomoc

zdraví a bezpečnost zákazníka respekt k lidským právům

kooperace se vzdělávacími institucemi

vzdělávání v regionu

NE NE

IT security

Zdroj: Vlastní zpracování

GG Group GG Group se sídlem v Rakousku je vedoucí výrobce kabelů, drátů a kabelových izolací pro automobilový průmysl, ale také jiné specifické průmyslové trhy. GG Group působí v 11 lokacích na 3 kontinentech. Zdroj informací o udržitelných aktivitách je report s názvem Sustainability Report 2018/2019. 29

29 Dostupné na: https://www.gg-group.com/fileadmin/user_upload/3_dokumente/GG_NHB19_EN_191001.pdf

190

Made with FlippingBook Annual report maker