ŠAVŠ Studie 2021 (5)

dovoz i vývoz osobních automobilů ze zemí mimo EU, a to jak v hodnotě, tak i v počtu osobních aut. Koronavirová krize měla na mezinárodní obchod velmi negativní vliv, narušila spojení a ovlivnila i samotnou distribuci. Globální poptávka zaznamenala ob- rovský pokles, hlavně v první polovině roku 2020. Z Evropské unie byly v roce 2020 vyvezeny osobní automobily v hodnotě 121 mi- liard eur (což představovalo 0,91% unijního HDP), tedy zhruba o 16 miliard eur méně v roce 2019 (kdy podíl vývozu osobních aut činil 1,0% na HDP). Na celkovém vývozu z EU se osobní automobily podílely 6,58% v roce 2020, respektive 6,27% v roce 2019. V případě dovozu hodnota importovaných osobních aut v roce 2020 činila 51,3 miliard eur, o necelou pětinu méně než v roce 2019. Saldo zůstává i nadále kladné, ač i zde došlo k meziročnímu poklesu. Tab. 1.13: Hodnota obchodu s motorovými vozidly (2020; EU27)

Ostatní motorová vozidla

Motorová vozidla – celkem

Osobní automobily

změna 2020/19 v mil. eur

změna 2020/19 v mil. eur

změna 2020/19

v mil. eur

Dovoz Vývoz Saldo

51 337 -18,6% 6 408

-21,7% 57 746 -19,0%

121 244 -13,6% 12 846 -20,6% 134 090 -14,3%

69 907

-9,5% 6 437

-19,6% 76 344 -10,4%

Podíl vývozu na HDP

0,91%

0,10%

1,00%

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA); Eurostat V roce 2020 došlo oproti roku 2019 k poměrně významnému poklesu o zhruba třetinu v počtu dovezených osobních aut do EU. Za celý rok 2020 činil dovoz 3,7 mil motorových vozidel z toho 3 mil osobních aut. Dovoz klesl meziročně zhruba o pětinu, navýšit se podařilo jen dovoz ostatních motorových vozidel (lehká užitková vozidla, autobusy a další). Vývoz osobních automobilů z EU27 poklesl meziročně o necelých 16% na 5,19 mil aut, v případě všech motorových vozidel činil 5,8 mil aut, meziroční pokles o 17%. Tab. 1.14: Počet obchodovaných motorových vozidel (2020; EU27) Osobní automobily Ostatní motorová vozidla Motorová vozidla – celkem tis. ks změna 2020/19 tis. ks změna 2020/19 tis. ks změna 2020/19

Dovoz Vývoz

3 052 -23,2% 659 5 190 -15,7% 614

1,7% 3 711 -25,7% 5 803

-19,7% -16,9%

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

30

Made with FlippingBook Annual report maker