Sborník č. 51

zajistili externisté. Investoři se na nic neptali a manažeři neodpovídali 14 . To se ale mělo změnit: V letech 1997 a 1998 postihly svět dvě krize: Kolaps asijských trhů a ruský bankrot. Obě krize pochopitelně zasáhly i trh HF. Řada fondů prodělala ztráty, některé dokon- ce úplně ukončily činnost (např. Tigerfund, svého času jeden z nejúspěšnějších). To nejhorší mělo ale teprve přijít: V roce 1998 padl investiční fond Long Term Capital Management (LTCM). Fond LTCM byl „vlajkovou lodí“ hedgeových fondů, v jeho správní radě seděli dva držitelé Nobelovy ceny, Scholes a Merton. Využíval strategie postavené na složitých matematických modelech, které měly generovat malý, ale téměř jistý zisk. Aby zisk zvýšil, používal vysokou páku, až 1:30. Strategie fondu za normálních podmínek generovala nevídané zisky (v roce 1996 té- měř 100%). Jenže standardní podmínky nikdy nevydrží dlouho. Asijská krize zatřásla cenami dluhopisů, bohužel přesně opačně, než fond očekával. Hodnota investic klesala a investoři stahovali své investice. Fond nemohl tak rychle prodávat aktiva, proto mu- sel zvyšovat páku. Podle některých odhadů v roce 1998 fond s několikamiliardovým kapitálem ovládal aktiva za více než bilion USD a dosahoval páky 1:300 až 1:500 15 . V tu chvíli bylo jasné, že situace je neudržitelná. Pád fondu mohl rozpoutat obrovskou finanční krizi, proto musela zasáhnout centrální banka (Fed). Konsorcium 14 bank pod vedením Fedu fond převzalo, dodalo kapitál, snížilo páku na pohodlných 1:25 a po několika letech jej v tichosti zavřelo. 16 Bylo to poprvé, kdy byl soukromý investiční fond prohlášen za „too big to fail,“ příliš velký, aby padl (do té doby se to týkalo jen států a systémově důležitých bank). Možná právě zde můžeme hledat počátky morálního hazardu, který se naplno projevil v letech 2008 a 2009 (byť hlavní náklady zatím nesly banky). Investoři i fondy si z pádu LTCM vzali poučení. Diverzifikovali investice, snížili pákový efekt a vypracovali krizové plány. Dá se říci, že pro odvětví HF byla tato krize očistná. Současnost: Největšího rozmachu dosáhly HF koncem roku 2007, kdy přes 10 000 fondů ovlá- dalo aktiva v hodnotě 2,15 bilionu dolarů. Poté přišla ekonomická krize roku 2008 a následovat propad. Teprve koncem roku 2009 začal počet opět růst. Než podrobně popisovat vývoj odvětví v posledních letech, postačí grafy:

14 Podrobně tuto situaci popisuje Lhabitant (2006) 15 President’s Working Group on Financial Markets, “Hedge Funds, Leverage, and the Lessonsof Long- Term Capital Management.” 16 LOWENSTEIN, Roger. When genius failed : therise and fallof Long-Term Capital Management . 1 st ed. New York: Random House, c2000, 264 s. ISBN 03-755-0317-X.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online