Sborník č. 51

Následující graf porovnává výnos a riziko (volatilitu) jednotlivých strategií.Nízký výnos a vysoká volatilita strategie DedicatedShort je dána tím, že ve sledovaném obdo- bí trhy převážně rostly. V současnosti bude její výsledek zřejmě lepší.

Graf 4: Porovnání výkonnosti (svislá osa) a volatility (vodorovná osa) investičních strategií v letech 1986-2005. Převzato z Kollár (2008). Data z databáze TASS. V 90. letech byla nejčastější strategie „globalmacro“. Dnes zaujímá první příčku „ long-short equity“:

Graf 5: Podíl jednotlivých strategií (podle objemu investice), Zdroj: Kollár (2008). Data z databá- ze CS/Tremont.

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online